Myyntistrategia

Haluatko saada lisää lämpimiä liidejä ja tehdä enemmän kauppaa?

Myyntistrategia antaa sinulle selkeät suuntaviivat, joiden avulla saavutat myynnilliset tavoitteesi. Myyntistrategiapajoissani keskitytään pääasiassa verkon mahdollisuuksiin ja siihen, miten teet enemmän kauppaa digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Verkkomyyntistrategian ansiosta kohdennat myyntisi aikaisempaa tehokkaammin, eli tavoitat potentiaalisimmat asiakkaasi verkossa: oikealla tavalla, oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa.

Myyntistrategian tavoitteet

  • Haastetaan käsityksiäsi siitä, mille kohderyhmälle,
    missä kanavissa ja milloin myyntiä kannattaa tehdä
  • Löydetään uusia lisämyyntimahdollisuuksia,
    joilla myyntisi on lähtötilanteestasi riippuen mahdollista jopa tuplata tai triplata
  • Suunnitellaan uusi, nykyistä toimivampi, verkon mahdollisuuksiin pohjautuva myyntistrategia 2 päivässä

Myyntistrategia kasvun edellytyksenä

Myyntistrategia on kaiken tavoitteellisen myyntityön edellytys.

Ilman johdonmukaista strategiaa ja päämäärätietoista toimintaa yrityksesi on mahdotonta käyttää resursseja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja kohdistaa toimintaa oikeisiin, eniten arvoa tuottaviin asioihin.

Avullani rakennamme yrityksellesi uudenlaisen myyntistrategian, jonka tavoitteena on tehostaa nykyisiä myyntiprosesseja digitaalisten ratkaisujen avulla ja sitä kautta hankkia huomattavasti enemmän liidejä verkosta.

Workshopilla parhaimpaan lopputulokseen:

Yleensä paras malli toimivan myyntistrategian laatimiseen on järjestää yhteinen workshop ja mielellään jakaa se esimerkiksi kahteen eri sessioon. Ehkä useampaankin. Työpajoihin kannattaa osallistaa sellaiset henkilöt, joilla voisi olla hyviä ideoita toimivamman strategian laatimiseen.

Myyntistrategian hinta

1500 € / 8 h

5 tähden myyntistrategia verkossa

Käytännössä hyvä myyntistrategia määrittelee ne tavoitteet, joita myyntityöllä halutaan saavuttaa ja kertoo sinulle millaisin konkreettisin keinoin niihin päästään.

Myyntistrategian avulla pyrimme siis yhdessä vastaamaan siihen, miten tavoitat potentiaalisimmat asiakkaasi, miten ohjaat esimerkiksi verkkosivuillasi vierailevat kävijät ostopolulla eteenpäin, vakuutat heidät liideiksi ja lopulta myyt tuotteesi tai palvelusi heille.

Tärkeä osa strategiaa on myös olemassa olevien asiakkuuksiesi ylläpitäminen ja lisämyyntimahdollisuuksien kartoittaminen.

5 Tähden verkkomyyntistrategia

”5 Tähden verkkomyyntistrategiassa keskitytään nimensä mukaisesti viiteen verkkomyynnin tärkeimpään teemaan, jotka ovat: verkkosivut, hakukoneoptimointi, mainonta, sosiaalinen media ja automaatiot.”
Leo Sävel
Toimitusjohtaja,
Helpotkotisivut.fi & Kotivaihtoon.com

Kasvata myyntiä digitaalisilla ratkaisuilla

Perinteisten myyntikanavien vaikutuksen kaventuessa digitaalisten ratkaisujen merkitys myynnille valtaa pinta-alaa jatkuvasti. Menestyäkseen tämän päivän yritysten on oltava paitsi tavoitettavissa myös tehtävä aktiivista liidien hankintaa ja myyntityötä siellä, missä asiakkaatkin ovat – eli verkossa.

Avullani voit löytää tavoitteidesi mukaiset, tehokkaat digitaaliset ratkaisut ja saavuttaa myynnilliset tavoitteesi järkevämmin ja kustannustehokkaammin. Palvelu maksaa itsensä takaisin todennäköisesti jo muutamassa viikossa. Kuinka niin? Käymme läpi kaikki nykyiset markkinoinnin menetelmäsi, eli ne markkinoinnin osa-alueet, joihin yrityksesi tällä hetkellä käyttää rahaa tai aikaa. Tämän jälkeen pystymme analysoimaan niiden tuottomahdollisuuksia ja asetamme vertailuun mukaan uusia vaihtoehtoja, mistä kanavasta voitaisiin saada parempaa vastinetta rahoillesi. Näin voimme mahdollisesti pitää nykyisen markkinointibudjettisi samalla tasolla, mutta saada samanaikaisesti enemmän liidejä ja myyntiä yrityksellesi.
Esimerkiksi kehittämällä sisältömarkkinointiasi, hakukonenäkyvyyttäsi ja digitaalista markkinointiasi voimme tavoittaa nykyistä huomattavasti laajemman kohderyhmän ja herättää potentiaalisten asiakkaidesi mielenkiinnon. Digitaalisten ratkaisujen ansiosta voimme analysoida saavutettuja tuloksia ja kehittää myyntistrategiaasi nousujohteisesti.

Nostetaan yhdessä verkkopresenssisi sille tasolle, jossa kauppaa oikeasti tehdään.

Apua myyntistrategian luomiseen?

Jutellaan aiheesta tarkemmin ja kerron, miten tavoitat potentiaalisimmat asiakkaasi, miten ohjaat esimerkiksi verkkosivuillasi vierailevat kävijät ostopolulla eteenpäin, vakuutat heidät liideiksi ja lopulta myyt tuotteesi tai palvelusi heille.