Hei arvoisa asiakkaani, koitko palveluni sellaiseksi, jota voisit hyvällä omalla tunnolla suositella muillekin?

Leo Sävel

Miksi suositella?

Hyvät suositukset rohkaisevat muita palveluitani tarvitsevia yrittäjiä ja yrityksiä heille tärkeässä päätöksessä.

Hyvät suositukset auttavat myös minua löytymään paremmin Googlesta.

ely konsultointi

Suosituksen kirjoituksen tueksi:

Minkälaista osaamista hankitte kauttani?
Minkälaista hyötyä yrityksenne sai yhteistyöstämme?
Miten viestintä yhteistyömme aikana sujui?
Miten sinut kohdattiin asiakkaana?
Mihin asioihin olit erityisen tyytyväinen?