Mitä myyntivalmennus maksaa?


Leo Sävel

Kirjoittaja: Leo Sävel

Leo on työskennellyt WordPress-verkkosivuratkaisuiden ja ihmisten verkkokäyttäytymisen parissa yli 10v.


Myyntivalmennus, sparraus, myyntistrategia ja myyntikoulutus – saatko rahoillesi vastinetta?


Millaisesta myyntivalmennuksesta on oikeasti apua?

Erilaisia myyntikouluttajia ja alan konsultteja ilmestyy tänä päivänä kuin sieniä sateella, ja siksi oikeasti hyvän ja liiketoimintaa tehostavan myyntivalmennuksen tai myyntikoulutuksen löytäminen voi tuntua neulan etsimiseltä heinäsuovasta.

Koska valinnanvaraa on pilvin pimein, joukkoon mahtuu monenlaisia toimijoita ja samalla myös riski siihen, ettei saakaan myyntikoulutuksesta vastinetta rahoillensa, on suuri.

Juuri siksi:

Tärkeintä onkin kirkastaa ensin itselle, millaisia haasteita yrityksen myyntiin tällä hetkellä liittyy ja millaisia tavoitteita kohti myyntikoulutuksen avulla halutaan lähteä kurkottelemaan.

Tarvitaanko apua käytännön myyntityöhön, myyntiputkityökalujen käyttöönottoon, myyjien hyvinvoinnin tukemiseen vai ennemmin myyntistrategian rakentamiseen?  
Jos kyseessä on jo toimintansa vakiinnuttanut yritys ja kokenut myyntitiimi, ovat haasteet todennäköisesti aivan toisen näköiset kuin esimerkiksi hiljattain aloittaneella yksityisyrittäjällä, joka vasta kamppailee oikeiden myyntikanavien löytämisen kanssa.  
 

Eikö tulosta synny?

Tavoitteellisen myyntistrategian puuttuminen on yllättävän yleinen haaste monilla yksityisyrittäjillä, vaikka juuri se mahdollistaa menestyksekkään myyntityön ja tarjoaa edellytykset yrityksen kasvulle. 

Myyntistrategia on tavallaan aina olemassa, vaikkei sitä olisi koskaan sen kummemmin suunniteltu tai kirjoitettu ylös. Se nimittäin ohjaa sitä, kenelle yrityksen tuotteita tai palveluita myydään, miten erilaisia asiakassegmenttejä priorisoidaan, missä kanavissa myyntiä tehdään ja ennen kaikkea miten.

Jos haluttua tulosta ei aktiivisesta myyntityöstä huolimatta synny ja tuote on hyvä, voi syy piillä puutteellisessa myyntistrategiassa.

Digitaaliset ratkaisut hukassa?

Erilaiset digitaaliset ratkaisut ovat muuttaneet myynnin tapoja viime vuosien ja vuosikymmenten aikana merkittävästi.

Verkkosivujen hakukoneoptimointi, digitaalinen markkinointi, sisältömarkkinointi ja markkinoinnin automaatio sekä sosiaalinen media, muutamia mainitakseni, ovat tuoneet aivan uudenlaisia ulottuvuuksia niin kuluttuja- kuin B-to-B-myyntiinkin.

Käytännön myyntityö on muuttunut perinteisestä asiakashankinnasta, kuten kylmäsoitoista tai fyysisistä asiakaskäynneistä yhä enemmän ja enemmän verkon puolelle.

Digitaalisten ratkaisujen ja analytiikan avulla yritysten kohderyhmät tunnistetaan entistä helpommin, markkinointia voidaan kohdentaa paremmin ja myös myyntityössä tavoitella asiakkaita, jotka ovat jo jollain tapaa osoittaneet kiinnostuksensa yrityksen palveluita tai tuotteita kohtaan, eli kvalifioituneet liideiksi.

Myös ostokäyttäytyminen alaan katsomatta on muuttunut; asiakkaat etsivät ensisijaisesti tietoa verkosta ja vertailevat palveluntarjoajia netissä ostopäätöksensä tueksi.

Hakukoneoptimointi, sisältömarkkinointi ja muut digitaaliset ratkaisut ovat kasvun mahdollistajia ja siksi myös kehityshakuisten yksityisyrittäjien ja pienyritysten on otettava ne osaksi myyntistrategiaansa.

Mikä avuksi?

Myyntikoulutukseni on suunnattu etenkin myynnin kanssa kamppaileville yrityksille, jotka tarvitsevat tuoreita näkökulmia siihen, miten, missä ja kenelle yrityksen myyntiä kannattaa tehdä ja millaisiin digitaalisiin ratkaisuihin keskittyä.

Tarjoan yrittäjille konkreettisen myyntistrategian, jonka avulla tavoitteiden mukaiset digitaaliset ratkaisut on helppo implementoida osaksi myynti- ja markkinointityötä.


Myyntikoulutuksen hinta:

Kun myyntivalmennuksessa luodaan huolellinen myyntistrategia yritykselle, jolla selkeää strategiaa ei ole aiemmin ollut ja varmistetaan digitaalisten ratkaisujen jalkauttaminen, myyntikoulutuksen hinta maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.


Mitä myyntikoulutus maksaa?

Myyntikoulutukseni kiinteä hinta on 1000 €.

Myyntikoulutuksen hintaan sisältyy uudenlainen myyntistrategia ja yhteensä kahdeksan tuntia myynnin kehittämiseen käytettävää aikaa, joka jakautuu useampien viikkojen ajalle.

Myyntikoulutuksen sisältö:

Valmennusjakso voidaan jakaa karkeasti ottaen kolmeen vaiheeseen.

1. Myyntikoulutuksessa lähdetään aina liikkeelle nykytilanteen ja nykyisen strategian (suunniteltu tai ei) kartoittamisella.

Myynnin haasteiden tunnistaminen, kohderyhmien tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen ovat edellytykset toimivan myyntistrategian rakentamiselle.  

2. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan yhdessä uusi myyntistrategia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennetaan digitaalisten ratkaisujen ympärille suunnitelma uudenlaisen lisämyynnin tekemiseen.

Korulauseiden sijaan myyntikoulutukseni tarjoaa aina selkeän ja konkreettisen myyntistrategian, joka on helppo ottaa käyttöön jokapäiväiseen tekemiseen.

3. Vähintään yhtä tärkeää kuin myyntistrategian luominen ja sen implementoiminen, on saatujen tulosten mittaaminen, sillä hyvä strategia kehittyy ja kasvaa yrityksen mukana.

Strategian luonteesta riippuen tuloksia mitataan yleensä kuukauden tai kahden kuukauden kuluttua lisämyyntistrategian jalkauttamisesta.  

Myyntivalmennuksen tulokset

Myyntivalmennuksen avulla verkon kautta tulevat liidit ja myynti voidaan helposti jopa tuplata tai triplata.

Sillä strategisen muutoksen ja oikeanlaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla, yrityksen verkkopresenssi saadaan tasolle, jossa kauppaa tehdään.