Mitä myyntivalmennus maksaa?

Mitä myyntivalmennus maksaa?


Leo Sävel

Kirjoittaja: Leo Sävel

Leo on työskennellyt WordPress-verkkosivuratkaisuiden ja ihmisten verkkokäyttäytymisen parissa yli 10v.


Myyntivalmennus, sparraus, myyntistrategia ja myyntikoulutus – saatko rahoillesi vastinetta? Mennään suoraan asiaan!

Myyntikoulutus hinta:

Ammattilaisen toteuttaman myyntikoulutuksen hinta on yleensä noin 500–2000 €. Myyntikoulutusta harvemmin hinnoitellaan kouluttajan ”tavallisen tuntihinnan” mukaan, vaan hinta perustuu koulutuksen tuomaan arvoon.

Hintaan vaikuttaa esimerkiksi osallistujien määrä. Mitä enemmän osallistujia, sitä suuremman hyödyn koulutuksen ostava yritys saa ja yleensä sitä enemmän koulutuksella on myös hintaa.

Myyntikoulutuksen hintaan vaikuttaa olennaisesti myös koulutuksen haastavuus ja kouluttajan pätevyys.
Yksinkertaisesti: kuinka moni muu kouluttaja pystyy vetämään vastaavan koulutuksen. Mitä enemmän tehtävään päteviä kouluttajia löytyy, sitä edullisemmaksi myyntikoulutuksen hinta luonnollisesti muodostuu.

Tarjouspyyntöä laadittaessa kannattaakin siis:

Kertoa kaikki tiedossa olevat speksit kuten osallistujien määrä, koulutuksen tarkempi aihealue, ajankohta, sijainti, jne..

Tonnin tai parin tonnin koulutus voi maksaa itsensä takaisin jo muutamassa päivässä tai jopa muutamassa myyntitunnissa, kunhan koulutukseen osallistuvat myyjät voivat oivaltaa jotain uutta. Jotain, joka esimerkiksi jollain tapaa tehostaa merkittävästi heidän työskentelyään.

Tästä syystä:

Jokaisella myyntikoulutuksella tulisi olla tietty asiakaslupaus, jota lähdetään tavoittelemaan ja myyntikoulutus tulisi räätälöidä sen mukaan.

Lupaus voi olla esimerkiksi:
”Opi vähentämään 20 % prospektointiin kuluvasta ajasta”
tai ”Näin buukkaat tapaamisia 30 % tehokkaammin”

Mikä lupaus tai tavoite ikinä onkaan:

Kannattaa ennen koulutukseen ryhtymistä tarkastella kohdeorganisaation nykytilannetta. Lupauksen täytyisi oikeasti perustua tehtyihin havaintoihin. Nämä havainnot tosin olisi hyvä tulla myynnin esihenkilöiltä.

Suuremmissa tarjousprojekteissa (joissa tarjousvaiheelle on budjetoitu huomattava määrä aikaa) osaava myyntikouluttaja voi jopa tutustua kohdeorganisaatioon myynnin tekemiseen ja sitä kautta tunnistaa nopeastikin myyjien työtä tarkastellessaan, millaisesta myyntikoulutuksesta myyjille olisi kaikkein suurin hyöty.

1000 € koulutuspaketissa työtä ei ymmärrettävistä syistä voida tehdä myyntiprosessin tarvekartoitusta enempää, ennen kuin tarjous on hyväksytty.

Myyntikoulutuksen kesto suhteessa hintaan:

Vaikka myyntikoulutus kestääkin yleensä vain tunnista muutamaan tuntiin, kannattaa ottaa huomioon, että kouluttajalla menee todellisuudessa paljon enemmän aikaa koulutuksen järjestämiseen, kuin se päälle päin näyttää.

Vaikkei koko esitystä ja sen materiaalia täysin uudistettaisi joka esityksen jälkeen, aikaa menee mm. kohdeorganisaatioon tutustumiseen, esityksen rakentamiseen, esityksen päivittämiseen, esityksen personointiin kohderyhmän mukaan, livekoulutuksessa matkoihin, jne. Aikaa siis kuluu huomattavasti enemmän, miltä se ulospäin näyttää.

Myyntivalmennus hinta:

Kuten myyntikoulutuksessa, myös myyntivalmennuksen hinta on usein noin 500–2000 €. Hinta voi olla myös edullisempi yksilövalmennuksesta puhuttaessa. Myyntivalmennus hinnoitellaankin usein osallistujamäärän mukaan.

Myyntivalmennus voi olla usein myös myyntikoulutusta pitkäkestoisempaa. Kuten valmennus sanasta voi ymmärtää, voi valmennus kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Tällöin myyntivalmennus hinnoitellaan yleensä viikko- tai kuukausihinnan mukaan – kuitenkin siten, että valmennusta ostettaessa yleensä tiedetään kokonaispaketin hinta.

Omissa myyntivalmennuksissani keskitytään usein myyntistrategian muutoksiin ja esimerkiksi 8-30 tuntia myynnin kehittämiseen käytettävää aikaa voidaan jakaa useampien viikkojen tai kuukausien jaksoille.

Myyntikoulutuksen sisältö:

Valmennusjakso voidaan jakaa karkeasti ottaen kolmeen vaiheeseen.

1. Myyntikoulutuksessa lähdetään aina liikkeelle nykytilanteen ja nykyisen strategian (suunniteltu tai ei) kartoittamisella.

Myynnin haasteiden tunnistaminen, kohderyhmien tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen ovat edellytykset toimivan myyntistrategian rakentamiselle.  

2. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan yhdessä uusi myyntistrategia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennetaan digitaalisten ratkaisujen ympärille suunnitelma uudenlaisen lisämyynnin tekemiseen.

Korulauseiden sijaan myyntikoulutukseni tarjoaa aina selkeän ja konkreettisen myyntistrategian, joka on helppo ottaa käyttöön jokapäiväiseen tekemiseen.

3. Vähintään yhtä tärkeää kuin myyntistrategian luominen ja sen implementoiminen, on saatujen tulosten mittaaminen, sillä hyvä strategia kehittyy ja kasvaa yrityksen mukana.

Strategian luonteesta riippuen tuloksia mitataan yleensä kuukauden tai kahden kuukauden kuluttua lisämyyntistrategian jalkauttamisesta. 

Myyntivalmennuksen tulokset

Myyntivalmennuksen avulla verkon kautta tulevat liidit ja myynti voidaan helposti jopa tuplata tai triplata.

Sillä strategisen muutoksen ja oikeanlaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla, yrityksen verkkopresenssi saadaan tasolle, jossa kauppaa tehdään.


Millaisesta myyntivalmennuksesta on oikeasti apua?

Erilaisia myyntikouluttajia ja myyntikoulutuksia eri tarpeisiin on todella paljon. Tämän takia hyvän ja liiketoimintaa tehostavan myyntivalmennuksen tai myyntikoulutuksen löytäminen voi tuntua neulan etsimiseltä heinäsuovasta.

Koska valinnanvaraa on pilvin pimein, joukkoon mahtuu paljon erilaisia toimijoita ja samalla myös riski siihen, ettei saakaan myyntikoulutuksesta riittävää vastinetta rahoillensa, on suurempi.

Juuri siksi:

Tärkeintä onkin kirkastaa ensin itselle, millaisia haasteita yrityksen myyntiin tällä hetkellä liittyy ja millaisia tavoitteita kohti myyntikoulutuksen avulla halutaan lähteä kurkottelemaan.

Tarvitaanko apua käytännön myyntityöhön, myyntiputkityökalujen käyttöönottoon, myyjien hyvinvoinnin tukemiseen vai ennemmin myyntistrategian rakentamiseen?  
Jos kyseessä on jo toimintansa vakiinnuttanut yritys ja kokenut myyntitiimi, ovat haasteet todennäköisesti aivan toisen näköiset kuin esimerkiksi hiljattain aloittaneella yksityisyrittäjällä, joka vasta kamppailee oikeiden myyntikanavien löytämisen kanssa.

Eikö tulosta synny?

Tavoitteellisen myyntistrategian puuttuminen on yllättävän yleinen haaste monilla yksityisyrittäjillä, vaikka juuri se mahdollistaa menestyksekkään myyntityön ja tarjoaa edellytykset yrityksen kasvulle. 

Myyntistrategia on tavallaan aina olemassa, vaikkei sitä olisi koskaan sen kummemmin suunniteltu tai kirjoitettu ylös. Se nimittäin ohjaa sitä, kenelle yrityksen tuotteita tai palveluita myydään, miten erilaisia asiakassegmenttejä priorisoidaan, missä kanavissa myyntiä tehdään ja ennen kaikkea miten.

Jos haluttua tulosta ei aktiivisesta myyntityöstä huolimatta synny ja tuote on hyvä, voi syy piillä puutteellisessa myyntistrategiassa.

Digitaaliset ratkaisut myynnin tueksi

Erilaiset digitaaliset ratkaisut ovat muuttaneet myynnin tapoja viime vuosien ja vuosikymmenten aikana merkittävästi.

Verkkosivujen hakukoneoptimointi, digitaalinen markkinointi, sisältömarkkinointi ja markkinoinnin automaatio sekä sosiaalinen media, muutamia mainitakseni, ovat tuoneet aivan uudenlaisia ulottuvuuksia niin kuluttuja- kuin B-to-B-myyntiinkin.

Käytännön myyntityö on muuttunut perinteisestä asiakashankinnasta, kuten kylmäsoitoista tai fyysisistä asiakaskäynneistä yhä enemmän ja enemmän verkon puolelle.

Digitaalisten ratkaisujen ja analytiikan avulla yritysten kohderyhmät tunnistetaan entistä helpommin, markkinointia voidaan kohdentaa paremmin ja myös myyntityössä tavoitella asiakkaita, jotka ovat jo jollain tapaa osoittaneet kiinnostuksensa yrityksen palveluita tai tuotteita kohtaan, eli kvalifioituneet liideiksi.

Myös ostokäyttäytyminen alaan katsomatta on muuttunut; asiakkaat etsivät ensisijaisesti tietoa verkosta ja vertailevat palveluntarjoajia netissä ostopäätöksensä tueksi.

Hakukoneoptimointi, sisältömarkkinointi ja muut digitaaliset ratkaisut ovat kasvun mahdollistajia ja siksi myös kehityshakuisten yksityisyrittäjien ja pienyritysten on otettava ne osaksi myyntistrategiaansa.

Tilaa vinkit verkkomyyntiprosessin kehittämiseen

Ilmainen mailisuorani tarjoaa yli 12 testatusti toimivaa keinoa kasvattaa myyntiäsi verkkosivujesi avulla. Tilaa kattava vinkkipaketti suoraan sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella. Voit poistua mailisuoralta koska tahansa.

Mailisuoran tilaus

Mikä avuksi?

Myyntikoulutukseni on suunnattu etenkin myynnin kanssa kamppaileville yrityksille, jotka tarvitsevat tuoreita näkökulmia siihen, miten, missä ja kenelle yrityksen myyntiä kannattaa tehdä ja millaisiin digitaalisiin ratkaisuihin keskittyä.

Tarjoan yrittäjille konkreettisen myyntistrategian, jonka avulla tavoitteiden mukaiset digitaaliset ratkaisut on helppo implementoida osaksi myynti- ja markkinointityötä.